Murs-ekom ponovo vrši prodaju komposta u vrećama

Murs-ekom je ponovo stavio u prodaju kompost u vrećama. Cijena vreće  je 25,00 kuna.