MURS-EKOM: Odvoz granja u prosincu 2022. godine

Murs-ekom obavještava svoje korisnike o odvozu granja prema prijavi i to u vremenu od05.09. 2022. godine.