MURS-EKOM: Obavijest za korisnike usluge na području Grada Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Vratišinec i Selnica

Obavještavamo korisnike kako sljedom razvoja nastale situacije i popuštanjem mjera vezanih uz pandemiju Covid-19 od strane Stožera civilne zaštite RH ukidanjem e-propusnica , blagajna komunalnog poduzeća Murs-ekom d.o.o. radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11:00 do 14:00 sati, uz pridržavanje epidemioloških mjera propisanih od strane Zavoda za javno zdrastvo(dezinfekcija  ruku, razmak).

Shodno tome ukidaju se mjere u svezi predaje miješanog komunalnog otpada putem vlastitih vreća i molimo korisnike da u narednom razdoblju uz postojeći spremnik 120l i 240l koriste i kupuju isključivo vreće (80l) sa logotipom koncesionara Murs – ekom.

VAŠ MURS-EKOM