Murs-ekom: 3. javna tribina “Upotrebljavajte ponovno i reciklirajte” Čuvajmo okoliš! – PRIKLJUČI SE

JAVNI POZIV

ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 26.05.2021. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA.

Zbog trenutne epidemiološke situacije javna tribina održati će se online putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/)

Tema javne tribine:

 „UPOTREBLJAVAJTE PONOVNO I RECIKLIRAJTE! ČUVAJMO OKOLIŠ!

Zainteresirani građani, u nastavku dostavljamo pristupne podatke za sudjelovanje na 3. online javnoj tribini o sakupljanju i obradi biootpada u sklopu projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”, ref. broj: KK.06.3.1.15.0003.

DATUM JAVNE TRIBINE: 26.05.2021. godine (srijeda)

VRIJEME: 10:00h – 11:00h

 Javna tribina održat će se putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/)

 PRISTUPNI PODACI ZA SUDIONIKE JAVNE TRIBINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4535674927?pwd=R1ZvemthUDFkb2lIZ0tWMkoxK3I5UT09

Meeting ID: 453 567 4927

Passcode: biootpad3

(Murs-ekom)