MONTIRA SE SANITARNI ČVOR I ASFALTIRA PRILAZ CENTRA ZA KULTURU

Završni radovi na uređenju okoliša Centra za Kulturu u Murskom Središću u punom su zamahu. Tako smo danas zatekli radnike u asfaltiranju staza na prilazu sa zapadne strane i montiranju vanjskog sanitarnog čvora.

Ovaj dio radova uskoro će završiti, a onda ostaje ono najvažnije, uređenje unutarnjeg dijela i ulaza s istočne strane, opremanje dvorane i proširenje knjižnice. U dvorani se namjerava urediti multi medijska sala i to ispod balkona, postaviti će se nove stolice, klima, akustika i grijanje, urediti sanitarije te ugraditi dva nova prozora.

Kada se sve to napravi i Centar potpuno dovrši više neće vrijediti za ovu svrhu aktualna izreka „izvana gladac, iznutra jadac!“

(R. Tomanić, foto A. Jurak)