Ministarstvo poljoprivrede organizira tečajeve za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Mursko Središće

 24.10.2023. 8.00-14.00 sati

 Naziv tečaja: EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023.
Mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 10, Centar za kulturu, 40315 Mursko Središće
Vrsta edukacije: Tečaj
Ova edukacija se priznaje za:
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme
Napomena: ponijeti zahtjev za poticaj za 2023.

26.10.2023. 8.00-14.00 sati

 Naziv tečaja: IAKS MJERE 2023.
Mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 10, Centar za kulturu, 40315 Mursko Središće
Vrsta edukacije: Tečaj
Ova edukacija se priznaje za:
70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
70.02.01. Zaštita ptice kosca
70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima
70.02.03. Uspostava poljskih traka
70.04. Održavanje ekološkog uzgoja
70.07.01. Očuvanje suhozida
70.07.02. Očuvanje živica
70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka
70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika
70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
70.06. Dobrobit životinja
Napomena: ponijeti zahtjev za poticaj za 2023.

28.11.2023. 8.00-14.00 sati

 

Naziv tečaja: PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023.
Mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 10, Centar za kulturu, 40315 Mursko Središće
Vrsta edukacije: Tečaj
Ova edukacija se priznaje za:
32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka
32.01.02. PVP za prvotelke
32.02. PVP za tov junadi
32.03. PVP za krave dojilje
32.04. PVP za ovce i koze
70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
70.06. Dobrobit životinja
Napomena: Ponijeti Zahtjev za potpore podnesen za 2023. godinu

Polaznici se prijavljuju sami putem web stranice  savjetodavna.hr-tečajevi-Međimurska županija-željeni tečaj

Valerija Čižmak, dipl. ing. agr.

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Zrinsko frankopanska 9/III

40 000 Čakovec