MEĐIMURSKO MESO Z TIBLICE ZAŠTIĆENO NACIONALNOM ZAŠTITOM

Udruga za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, I. G. Kovačića 2, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska podnijela je dana 22. srpnja 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za zaštitu naziva „Međimursko meso ‘z tiblice“ oznakom zemljopisnog podrijetla.

Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je Udruga izvršila, Zahtjev za zaštitu naziva „Međimursko meso ‘z tiblice“ oznakom zemljopisnog podrijetla usvojen je u svibnju ove godine.

Obavijest o istome objavljena je u Narodnim novinama, čime je, kao dio nacionalnog postupka, bilo omogućeno svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sa legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, uložiti prigovor na Zahtjev u roku od 2 mjeseca. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 08. kolovozaove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „MEĐIMURSKO MESO ‘Z TIBLICE “ – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.

 

DSC08263

Prijelazna nacionalna zaštita označava vremenski period koji traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini Europske unije, do donošenja konačne odluke o registraciji oznake na razini cijele Europske unije. Donošenjem odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita, a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštenog korištenja i zlouporabe na cijelom tržištu Europske unije.

Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, ali je važeća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu se mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti samo proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda od ovlaštenog kontrolnog tijela.

Slijedeći korak koji  Udruga za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda treba poduzeti je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, a kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga će, posredstvom Ministarstva podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake  i zahtjev za registraciju zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla naziva „Međimursko meso ‘z tiblice“ na razini Europske unije. (m)

meso-z-tiblice-slika-67898862