Međimurske vode očitale se o izradi projektne dokumentacije za aglomeraciju u Križovcu i Štrukovcu

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Mursko Središće primio je očitovanje Međimurskih voda d.o.o. o izradi projektne dokumetacije za aglomeraciju u naseljima Križovec i Štrukovec – Naselje Križovec: Sukladno izrađenoj Studiji izvodljivosti naselje Križovec pripada novoformiranoj “Aglomeraciji Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen”.

Za tu je aglomeraciju projektna dokumentacija odrađena za neka naselja, ali ju je s obzirom na novu koncepciju odvodnje potrebno mijenjati. Za naselja gdje do sada nije bila izrađivana projektna dokumentacija, a u koja spada i Križovec, u tijeku je priprema za provedbu nadmetanja za izradu nove dokumentacije kao i za izradu izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije.

Građevinska dozvola za naselje Križovec planira se ishoditi do sredine 2018. godine, dok se početak gradnje planira u 2019. godini. Naselje Štrukovec: Naselje Štrukovec spada u II. etapu izgradnje aglomeracije Mursko Središće. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku ishođenje potvrdi glavnog projekta i rješavanje imovinsko pravnih poslova. Po dobivanju svih potvrdi i nakon što se riješe svi imovinsko pravni poslovi, a koji su preduvjet za izdavanje građevinske dozvole, moći će se zatražiti izdavanje iste.

Očekuje se da će to biti  do kraja 2017. godine. Za sada se još ne predviđa izgradnja II. etape, a predvidivo je da bi radove trebalo izvoditi nakon što se završi projekt izgradnje I. etape aglomeracije Mursko Središće.

(R. Tomanić, foto MV, ilustracija)