Međimurske vode o zbrinjavanju septičkih jama u općini Selnica

Poštovani,

Vezano uz objave koje zadnjih nekoliko dana kruže po medijima a u kojima su iznesene zbunjujuće i djelomično netočne informacije, Međimurske vode žele sve mještanke i mještane općine Selnica ali i sve buduće korisnike naših usluga upoznati sa načinom zbrinjavanja septičkih jama.

U mjestima u kojima je izgrađeni sustav odvodnje, stanovnici su dužni priključiti se na sustav i na taj način zbrinjavati fekalne otpadne vode. U mjestima gdje sustav odvodnje još nije izgrađen, uslugu zbrinjavanja fekalnih otpadnih voda vrše vršitelji usluge pražnjenja, o čemu su općine i mještani informirani. Za ovu vrstu usluge, mještani (Selnice) su do sada plaćali vršitelju usluge pražnjenja 16,98 eura po m3 ispražnjene otpadne vode iz  septičke (+PDV od 25%).

Ovo znači da kad se građanima napuni septička jama, zovu ovlaštenog vršitelja usluge pražnjenja koji isprazni septičku jamu, a otpadnu vodu dovozi na uređaj za pročišćavanje u Čakovcu. Na ovaj način, kontroliranim postupkom svi zajedno vodimo brigu o našem okolišu i ne zagađujemo pošto se otpadne vode na ispravni način zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje.

Da bi usluga javne odvodnje, neovisno o načinu na koji se vrši, bila cjenovno jednaka za sve, Međimurske vode su nabavile specijalno vozilo kojim će stanovnicima Općine Selnica, ostalim stanovnicima s područja Aglomeracije Mursko Središće gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje (dio grada Mursko Središće, općine Vratišinec, općine Sveti Martin na Muri) pružati usluga po cijeni od 0,21 eura za odvodnju i 0,23 eura za pročišćavanje, po m3 očitano na vodomjeru (+PDV od 13%) uvećano za fiksni dio. Ovo znači da bi npr. korisniku koji troši 10 m3 vode na mjesec, račun za vodu povećao za oko 4,53 eura mjesečno, a tim dobiva uslugu pražnjenja septičkih jama do cjelokupne količine vode izmjerene vodomjerom.

Kako bi što prije započele s ovom vrstom usluge (koju za sad pružaju ovlašteni vršitelji pražnjenja tj. Čakom za područje općine Selnica), a o čemu se i u više navrata komuniciralo s načelnikom gospodinom Vičevićem, Međimurske vode zadnjih nekoliko mjeseci intenzivno rade na uspostavljanju ove nove usluge, a proteklih mjesec i pol djelatnici Međimurskih voda terenski, popisuju septičke jame dobivajući konkretne informacije o karakteristikama septičke jame od vlasnika (veličina, lokacija, intenzitet pražnjenja, broju članova u kućanstvu itd.), koje postaju sastavni dio registra septičkih jama a koji je osnova za izradu Plana pražnjenja. Do sad je popisano oko 40-ak septičkih jama.

Međimurske vode su 20. i 21.06.2024. godine korisnicima s područja općine Selnica u kojemu nije izgrađen sustav javne odvodnje, dostavile Ugovore o korištenju usluge javne odvodnje – pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (tzv. septičke jame). Ukupno je dostavljeno 1.097 ugovora, a uz to im je dostavljena i obavijest o uvjetima obavljanja usluga te cijena usluge pražnjena.

Plan pražnjenja je definiran do 4 puta godišnje te je isti dodatno pojašnjen obzirom je u vezi toga bilo najviše upita građana. Kao što je i načelnik gospodin Vičević naveo, usmenim pojašnjenjima ali i naknadno dopisom od 25.06.2024, pojašnjeno je da će se u prvotnom razdoblju do postizanja pune funkcionalnosti rada Pročistača otpadnih voda Mursko Središće, dakle do kraja 2024. godine, plan pražnjenja mijenjati i da nije detaljnije definiran jer će istog biti moguće definirati temeljem potreba i iskustva na terenu odnosno, kad sve septičke jame budu popisane. Međimurske vode ne mogu mijenjati uvjete ugovora prema zahtjevima svakog individualnog kućanstva već se ugovori moraju potpisati pod navedenim općim uvjetima jednakim za sve, a svrha ugovora je početak korištenja vodne usluge, kako bi javni isporučitelj mogao započeti obavljati ovu uslugu i time planirati dinamiku vršenja usluge.

Ono što je najvažnije korisnicima koji imaju veće potrebe od pražnjenja 4 puta godišnje jest odredba u Ugovoru koji su primili (čl.5. st.3.) da je pravilno pražnjenje izvršeno ukoliko se tijekom godine cjelokupna količina otpadne vode iz individualnih sustava odvodnje isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima. Pod „cjelokupna količina otpadne vode“ smatra se količina izmjerena vodomjerom, dakle koliko m3 vodoopskrbe je potrošač tijekom godine platio, za toliko će se m3 izvršiti odvodnja otpadnih voda (bilo to i više puta).

Stoga pozivamo sve mještane i mještanke općine Selnica, koji imaju namjeru koristit uslugu javne odvodnje – pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje od strane Međimurskih voda, da dostave potpisane ugovore kako bi se usluga mogla aktivirati čime će Međimurske vode započeti s uslugom pražnjenja, a koja će ovisiti o potrebama korisnika i koju će plaćati kao i svi ostali korisnici sustava javne odvodnje. Ukoliko ne dostave potpisane ugovore, podrazumijeva se da usluga nije aktivirana odnosno da nemaju potrebu za uslugom Međimurskih  voda, nego će koristiti drugu mogućnost zbrinjavanja otpadnih voda na način koji nije štetan za okoliš i koji je zakonski ispravan – putem ovlaštenog vršitelja pražnjenja po njegovoj cijeni.

Vaše Međimurske vode