Međimurska županija podržava sve projekte s ciljem razvoja Donje Dubrave

Župan Međimurske županije Matija Posavec sa zamjenikom Josipom Grivcem i direktorom Turističke zajednice Međimurske županije Rudijem Grulom posjetio je općinu Donja Dubrava gdje je održao radni sastanak s načelnikom općine Marijanom Vargom, predsjednikom Općinskom vijeća Josipom Ribićem, pročelnicom Upravnog odjela Monikom Žinić, ravnateljicama Osnovne škole i Dječjeg vrtića Mirjanom Ribić i Dubravkom Horvat te vijećnikom u Skupštini Međimurske županije Vladimirom Čitušem.

Načelnik Općine Marijan Varga sa svojim suradnicima prezentirao je aktualne projekte vezane uz  razvoj Donje Dubrave istaknuvši skori završetak radova na najvećem kapitalnom projektu u komunalnoj infrastrukturi, aglomeraciji Donja Dubrava, izgradnji pješačko biciklističkih staza te želji da se cijelo područje općine snažnije pozicionira sa svojim kulturnim i turističkim vrijednostima. „Kako je Međimurska županija pokrenula 3. Izmjene i dopune prostornog plana, Općina će prijaviti uređenje i revitalizaciju prostora uz stari tok rijeke Drave sa željom da se revitalizacijom urede parkovi, šetnice i vidikovci, ali i urede tematski parkovi splavarstva, biološke raznolikosti, turističkih destinacija, europskog prijateljstva i dravskog kamena. Za taj se projekt priprema rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije nakon čega će se prijaviti na otvorene natječaje iz EU fondova.“

Župan Posavec naglasio je snažnu podršku u pretvaranju zgrade Hirschler u centru Donje Dubrave u interpretacijski centar Međimurske popevke, koja je na listi nematerijalne baštine UNESCO-a, kao trajnu zahvalnost velikoj međimurskoj čuvarici narodnih pjesama Teti Lizi. Nakon obnove Osnovne škole, Međimurska županija je osigurala sredstva za izgradnju potrebnog spremišta i stajališta za školski autobus, u tijeku je nabavka nastavne opreme za potrebe matične i područne škole u Donjem Vidovcu, a prije nekoliko mjeseci Međimurska županija dodijelila je zemljište Općini kako bi se Dječji vrtić „Klinčec“ mogao kandidirati na Europski projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića, s ciljem boljih prostornih i materijalnih uvjeta rada.

Župan je s načelnikom Općine potpisao i Sporazum o sufinanciranju ovogodišnjih 15. jubilarnih Dana ljuka i ekološke proizvodnje na kojem ekološki proizvođači iz Međimurja, Podravine i drugih krajeva izlažu svoje ekološke proizvode i štite domaću proizvodnju.

U spomen na Predraga Jurčeca prvog poginulog branitelja iz Međimurske županije u Domovinskom ratu koji je kao hrvatski gardist ubijen u Iloku, na mjestu bivše karaule izgrađeno je Spomen izletište, a Međimurska županija će financijski sudjelovati u njegovoj daljnjoj obnovi.

Župan Matija Posavec posjetio je i novog župnika Župe svete Margarete, velečasnog Stjepana Berljaka s kojim je potpisan Sporazum o nastavku projekta obnove oltara župne crkve. U protekle dvije godine izvedena je kompletna sanacija pročelja zvonika kao i sanacija lađe Župne crkve, čime se spriječilo daljnje propadanje vanjskog dijela crkve.

Za sve kapitalne i infrastrukturne projekte te planove za daljnji razvoj ovog dijela donjeg Međimurja, Županija će preko stručnih službi i razvojnih agencija pružiti pomoć i podršku u izradi projektne dokumentacije te prijavi na sve natječaje koji će se otvarati – zaključio je župan Posavec.

Služba za poslove župana