MEĐIMURSKA ZADRUGA „HUMANA NOVA“ ODABRANA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE

Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec prepoznata je od strane nadležnih institucija kao primjer dobre prakse u gospodarenju i sprečavanju nastanka otpada

 

Čakovec je 23. ožujka bio domaćin Regionalne tribine o centrima za ponovnu uporabu, događaja iz serije koje do kraja mjeseca provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Platforma za dobru ekonomiju. Tribina se održala u prostorijama Međimurske županije s panelistima – Aleksandrom Čilić, v.d. načelnicom sektora za zaštitu okoliša pri FZOEU, Marijanom Galovićem, predstavnikom talijanske tvrtke Esper te Ivanom Božićem, upraviteljem Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec.

Na tribini je predstavljen koncept ponovne uporabe koji će po prvi puta na nacionalnoj razini urediti i potaknuti otvaranje centara za ponovnu uporabu. Riječ je o mjestima na kojima će se proizvodi sakupljeni od građana popravljati, uređivati, obnavljati i stavljati u prodaju. Ponovna uporaba je mjera sprječavanja nastanka otpada kao jedna od najvažniji polazišnih točaka u procesu gospodarenja otpadom. Ponovnom uporabom 1 tone tekstila štedi se 5.053 kg CO2, a recikliranjem svega 259 kg CO2. Tekstil, odjeću i obuću, namještaj te robu široke potrošnje (knjige, dječja oprema, bicikli, ukrasni predmeti) moguće je ponovno uporabiti.

  1. G. Galović predstavio je smjernice za ponovnu uporabu koje će biti namijenjene dionicima u sustavu, a ujedno će biti temelj za promjenu zakonodavstva potrebnu kako bi se uredilo ovo područje. S ciljem razvoja ponovne uporabe i razvoja centara za ponovnu uporabu, FZOEU će u travnju i svibnju 2016. objaviti javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata.

03
 

Glavnu riječ imao je i Ivan Božić, upravitelj Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec, koji na ovoj turneji o centrima za ponovnu upotrebu ovu zadrugu predstavlja kao primjer dobre prakse ponovne uporabe tekstila. “Ove tribine veliko su priznanje dosadašnjem radu Socijalne zadruge Humane Nove Čakovec. Nakon puno zalaganja prepoznati smo kao primjer dobre prakse. U prilog tome govori činjenica da smo s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prisutni na 6 zajedničkih tribina koje se održavaju u Zagrebu, Čakovcu, Splitu, Puli, Rijeci i Osijeku. Našu zadrugu pretvaramo u centar za ponovnu uporabu, a već više od pola godine intenzivno radimo na replikaciji naših dobrih praksi i osnivanju takvih centara u ostalim gradovima.“ – zaključio je Božić.

Upravo to izlaganje nekoliko je sudionika tribine potaknulo je raspravu na temu zakonskih okvira, točnije prepreka koje im stoje na putu ka poslovanju temeljenom na ponovnoj uporabi i odgovornosti. Čist okoliš tako je prepoznat kao potencijal za gospodarski razvoj, ali i kao odgovornost i obaveza svih građana.

Zahvaljujući Humani Novoj Čakovec i dobroj suradnji zadruge s komunalnim poduzećima, u Međimurju se već četiri godine radi na razvoju centra za ponovnu upotrebu i zbrinjavanje tekstilnog otpada, s ciljem rješavanja ekoloških i društvenih problema zajednice na održiv način. Do sad je prikupljeno nevjerojatnih 820 tona otpadnog tekstila! Prikupljanje tekstilnog otpada možete podržati tako da onaj tekstil koji vam više ne treba dovezete u Humaninu sortirnicu radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, na adresu Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec ili ga ostavite u najbližem kontejneru Humane Nove smještenom na nekoj od 9 lokacija diljem Međimurja.

Za više informacija pišite na [email protected] ili nazovite na broj 099 416 6747 (Ivan Božić, upravitelj Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec.

02