Matija Posavec i Igor Tekeli potpisali ugovor o izvođenju radova na sportskoj dvorani Osnovna škola Sveta Marija

Potpisivanjem ugovora o izvođenju radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Sveta Marija, nastavlja se provedba projekta izgradnje dvorane u ovoj donjomeđimurskoj općini. Ugovor su potpisali župan Međimurske županije Matija Posavec i Igor Tekeli iz tvrtke Tekeli Projekt Inženjering, koja je postupkom javne nabave odabrana za izvođača radova.

Početkom 2019. godine Općina i Županija pokrenule su izmjenu glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane, a župan Posavec i načelnica Općine Sveta Marija Đurđica Slamek u ožujku su potpisali sporazum o financiranju I. faze izgradnje sportske dvorane Osnovne škole Sveta Marija.

Međimurska županija izdvojit će više od 2 milijuna kuna za I. fazu izgradnje dvorane

Izgradnja dvorane odvijat će se u dvije faze. Uz sportsku dvoranu koji će moći koristiti učenici i brojne udruge s područja općine, izgradit će se i dvije učionice za razrednu nastavu. Vrijednost I. faze radova izgradnje sportske dvorane je 4.011.144,38 kuna s PDV-om, od čega će Općina Sveta Marija izdvojiti 2 milijuna kuna, a nešto više od 2 milijuna kuna osigurala je u svom proračunu Međimurska županija.

Potpisivanju ugovora i obilasku temelja dvorane nazočili su i direktor MIN – Međimurje, investicije, nekretnine Ivan Vinković, pročelnica UO za poslove župana MŽ Anita Strniščak i predsjednik Općinskog vijeća Sveta Marija Dražen Šulj.

U II. fazi uredit će se i opremiti dvorana, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 11 milijuna kuna. Međimurska županija pokrenula je inicijativu i za projekt energetske obnove zgrade Osnovna škola Sveta Marija, koja će uslijediti nakon izgradnje sportske dvorane.

Elena Govedić

UO za pšoslove župana