MAJUR U ŠTRUKOVCU POSTAJE IZLOG MEĐIMURSKIH OPG-a?

Danas 08.07.2015. godine u Štrukovcu je održan službeni sastanak kojem su prisustvovali  gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti Dolores Vrtarić, voditelj Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula i zamjenica župana Sandra Herman.

Sastanak je održan u svezi definiranja daljnje namjene i revitalizacije majura u Štrukovcu, te je usvojen zajednički zaključak da Grad Mursko Središće, Međimurska županija i Turistička zajednica Međimurske županije podupiru inicijativu da se zgrada majura u Štrukovcu obnovi, revitalizira i namijeni za potrebe prezentacije proizvoda OPG-a Međimurske županije, uz pripadajuće i popratne turističke sadržaje šireg spektra. Prvo će se pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije, a sam projekt će se zajednički izraditi i kandidirati za sufinanciranje u strukturne fondove EU. (rt)

unnamed