Kompostana u Murskom Središću započela je s radom

Kompostana u Murskom Središću koju je kroz projekt „Izgradnja i opremanje kompostane“ ukupne vrijednosti 4.869.345,02 kuna izgradilo komunalno poduzeće Murs Ekom u potpunosti je u funkciji i započela je s radom. Kompostana djeluje u sklopu reciklažnog dvorišta i ovim se putem korisnici obavještavaju da mogu početi koristiti usluge, ne samo kroz odvožnju biorazgradivog otpada sa smeđim kantama, već i kroz dovoženje biljnog otpada u prostor kompostane.

Korisnici mogu besplatno jednom godišnje u kompostanu dopremiti do 6 m3 biljnog otpada. Korisnici sami dovoze biljni otpad, dok je planirano da se u nekom narednom razdoblju uz smeđe kante s kućnog praga jednom godišnje sakupljaju i veće količine biljnog otpada. Za domaćinstvima koja imaju veće količine voćaka koje obrezuju, grmlja ili čak i vinove loze, to će svakako biti korisno. Radno vrijeme kompostane je:

ponedjeljak od 09,00 do 12,00 sati

srijeda do 15,00 do 18,00 sati

petak od 09,00 do 12,00 sati

subota od 09,00 do 11,00 sati

(GMS)