KAPELICA SV. JOSIPA RADNIKA DOBIVA KONTURE

Ideja za izgradnju kapelice sv. Josipa Radnika u Ulici Marka Kovača u Murskom Središću  nastala je 2007. godine kada je dobivena lokacijska dozvola, ali zbog mnogih okolnosti i prepreka do izgradnje iste nije došlo.

Zahvaljujući Gradu Mursko Središće koji je za tu namjenu prošle 2016. godine izdvojio 50.000,00 kuna, a ove će prema proračunskim mogućnostima, župi Marije Kraljice i sv. Ladislava, mnogobrojnim donatorima te središćanskim gospodarstvenicima koji će pomoći financijskim sredstvima ili građevinskim materijalom, kapelica će do 01. svibnja 2017. godine biti sagrađena, otvorena i blagoslovljena.

Kamen temeljac svečano je položen 26. studenog 2016. godine, a sadašnje stanje izgradnje snimili smo jučer. Kapelica polako dobiva svoje konture te nema nikakve sumnje da će biti gotova do ovogodišnjeg Međunarodnog praznika rada.

(R. Tomanić, foto A. Jurak)

02

03