Kako sa što manje problema završiti aglomeraciju

 

Još od 2017. godine kada je potpisan ugovor s Hrvatskim vodama i Ministarstvom zaštite okoliša i prirode gradonačelnik Dražen Srpak upozorava da je ovo jako veliki i važan projekt za Grad Mursko Središće i općine s područja aglomeracije (Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec), ali da će isto tako trebati puno strpljenja zbog njegove specifičnosti koja se očituje na raskopanim prometnicama, otežanim prilazima itd. Pošto se već više mjeseci projekt aglomeracije realizira vidljivo je i na terenu da su ti problemi stvarni. Na tu je temu danas održan sastanak u Gradu Mursko Središće koji je sazvao gradonačelnik. Na sastanku su prisustvovali direktor Tegre Ivan Kolarić, direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak sa suradnicima, direktor Međimurja plina Nenad Hranilović, načelnici i predstavnici općina s područja aglomeracije te gradonačelnik Dražen Srpak s pročelnicima.

Gradonačelnik je otvorio sastanak pozdravivši sve prisutne te izrazio zahvalu Međimurskim vodama koje vode projekt, a isto tako i tvrtki Tegra koja je izvođač radova. U cilju izbjegavanja već gore spomenutih problema gradonačelnik je zatražio da koordinacija radova bude bolja da se pojedince ulice kad se započnu i završe zajedno sa priključcima, kako bi se sam kolnik i prije asfaltiranja mogao održavati u prihvatljivom stanju za ljude koji tamo žive, a isto tako da se sanacija ulica radi po fazama te se tako izbjegnu problemi i nezadovoljstvo za ljude koji u takvim ulicama žive i zasigurno moraju višekratno dnevno prolaziti tim trasama. Smatramo da je minimum da takve raskopane ulice budu barem normalno prohodne bez rupa, vode i blata. Komunalni redar s predsjednicima mjesnih odbora Grada Mursko Središće i općina s područja aglomeracije zaduženi su da kod takvih situacija promptno reagiraju i od izvođača radova zatraže žurnu sanaciju. Poseban je naglasak stavljen na županijske ceste koje su ili će biti raskopane, obzirom što se po njima odvija jači promet nego po ostalim prometnicama, te su samim time bitnije. Tu se napose radi o ulicama: Marka Kovača, Tekstilna, Frankopanska, Martinska ulica te također u prigradskim naseljima i općinama s područja aglomeracije po toj kategoriji prometnica. Također će biti izuzetno važno usklađenje svih radova na državnoj cesti D209 koja prolazi centrom grada. Ako se ne pristupi operativno na ovaj način problemi će posebno doći do izražaja tijekom zime, a pogotovo bude li pojačanog snijega, jer će čišćenje biti onemogućeno ili vrlo otežano. Već neko vrijeme dogovara se završetak ulice Matije Gupca u kojoj se trenutačno izvode radovi na fekalnoj kanalizaciji, međutim potrebita je izmjena vodovodnih i plinskih instalacija te ugradnja oborinske odvodnje prije postavljanja novog tampona i asfaltnog zastora. Grad Mursko Središće proveo je javnu nabavu i osigurao financijska sredstva, a želja je da se do sv. Barbare ili barem do Božića ulica ponovo asfaltira. Uvjet za asfaltiranje prometnica po završetku radova kanalizacije su uspješno provedena ispitivanja vodonepropusnosti i video snimanje kanalizacije. Preostat će još za iduću godinu izgradnja pješačke staze. U tom cilju gradonačelnik je zamolio sve uključene u ovaj projekt za pridržavanje rokova i međusobno usklađenost u realizaciji. Također poziva se Županijska uprava za ceste Međimurske županije da s investitorom i voditeljem projekta usuglasi sanaciju cesta nakon izvođenja fekalne odvodnje. Gradonačelnik je naglasio da je ovo projekt u kojem svoju važnu ulogu imaju Međimurske vode, svakako domaći izvođač Tegra te naravno Grad Mursko Središće i općine s područja aglomeracije sa svim stanovnicima koji tu žive.

Gradonačelnik i načelnici općina Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec pozvali su stanovnike na strpljenje, a izvođača da budu efikasni i kvalitetni u ispunjenju tog cilja.

Direktor tvrtke Tegra Ivan Kolarić istaknuo je kako se suočava s nizom problema od nedostatka radne snage, poremećajem građevine na tržištu rada, ali kako je i COVID kriza uzrokovala niz problema u provedbi projekta te da se pokušava konsolidirati stanje čim je ranije moguće da se projekt aglomeracije dovede u primjerenu dinamiku za završetak radova..

„Poziva se izvođač da i dalje radi na svim naporima da pojača timove i da sa što više timova izvodi projekt kako bi uhvatili ritam i rokove“  istaknuo je direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak.

Načelnici i predstavnici općina s područja aglomeracije iznijeli su probleme i prijedloge za provedbu aglomeracije kako bi se što uspješnije i bezbolnije završio navedeni projekt.

(GMS)