JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU LRS LAG-a MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 2014.-2020.

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Javno savjetovanje o nacrtu LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. traje od 9. 3. do 14. 3. 2016. godine. Za savjetovanje je dostupan glavni dio nacrta bez priloga dokumentu. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog LRS upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 14. ožujka 2016. godine do 12 sati dostave na adresu elektroničke pošte [email protected].

NACRT LRS preuzmite OVDJE. FINAL_LRS_BEZ PRILOGA

OBRAZAC za unošenje komentara i primjedbi preuzmite OVDJE.

Snimka cijelog zaslona 10.3.2016. 84838

3a30d2a6-21e8-43f4-9d42-aa9eb3f18026

29b0c0a5-9ad7-4c60-b0e5-46acb8473f45