JAVNI POZIV za program promidžbe malih poduzetnika s područja grada Mursko Središće

Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće gradonačelnik Grada Mursko Središće, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za financiranje programa promidžbe malim poduzetnicima s područja Grada Mursko Središće za 2021. godinu

 

I.

Javni poziv usmjeren je svim malim poduzetnicima; obrtnicima-početnicima, obrtnicima, Obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima, malim d.o.o. i j.d.o.o. s područja Grada Mursko Središće koji udovoljavaju dalje propisanim kriterijima, a u cilju promicanja razvoja i promidžbe poduzetništva, obrtništva i OPG-a.

II.Predmet Javnog poziva

Predmet poziva je financiranje programa promidžbe malim poduzetnicima; obrtnicima-početnicima, obrtnicima,OPG-evima, malim d.o.o. i j.d.o.o. s područja Grada Mursko Središće putem lokalnog portala www.muralist.hr. Grad Mursko Središće će s lokalnim portalom sklopiti ugovor u svrhu financiranja programa promidžbe.Prihvatljivim korisnicima programa omogućit će se objava promotivnog materijala u trajanju od 14 dana.

III. Kriteriji prijave na Javni poziv

  1. Mali poduzetnik; obrtnik-početnik, obrtnik, vlasnik OPG-a i mali d.o.o. i j.d.o.o. mora imati sjedište na području Grada Mursko Središće
  2. Mali poduzetnik; obrtnik-početnik, obrtnik, vlasnik OPG-a, mali d.o.o. i j.d.o.o. (u trenutku podnošenja prijave ima do 10 zaposlenih)
  3. Gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja prema Gradu Mursko Središće,
  4. Obrtnik mora biti upisani u Obrtni registar,
  5. Vlasnik Obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
  6. Mali d.o.o. i j.d.o.o. moraju biti upisani Registar trgovačkog društva

IV. Način i mjesto dostave prijava

 Prijave za financiranje programa promidžbe podnose se putem Zahtjeva za financiranje programa promidžbe. Zahtjev se može dostaviti na mail: [email protected]

Mali poduzetnik; obrtnik-početnik, obrtnik, vlasnik OPG-a, mali d.o.o. i j.d.o.o. po odobrenju zahtjeva za financiranje programa promidžbe bit će obaviješten putem mail adrese te će moći dostaviti promotivne materijale za objavu na lokalnom portalu www.muralist.hr. Promotivni materijali dostavlja se na mail adresu: [email protected] Osoba zadužena za provođenje programa dostavljene materijale od strane korisnika programa proslijedit će lokalnom portalu.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak