JAVNI POZIV ZA KRČENJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

PREDMET:

                 Javni poziv za dostavu ponuda za izvođenja radova vađenja panjeva te izravnavanja dijela Gospodarske zona „Brezje“

           

 

(I)

            Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova vađenja panjeva i izravnavanje terena u Gospodarskoj zoni „Brezje“ na površini od cca 8 hektara.

 

(II)

            Zbog specifičnosti traženih radova Grad Mursko Središće nije u mogućnosti izraditi obrazac troškovnika već se pozivaju potencijalni ponuditelji da na licu mjesta izvrše uvid u lokaciju na kojoj bi trebalo izvesti radove te da Gradu Mursko Središće dostave ponudu za izvođenje radova vađenja panjeva te izravnavanja terena na cca 8 ha Gospodarske zone „Brezje“ u paušalnom iznosu. NAPOMENA: izvađeni panjevi će se deponirati na hrpe u Gospodarskoj zoni Brezje na lokacijama određenim od strane gradonačelnika bez obveze njihova odvoza.

            Rok za početak izvođenja radova: 20.12.2013. godine, odnosno u slučaju vremenskih neprilika koje onemogućavaju početak radova, čim vremenske prilike to dopuste. 

            Pozivaju se ponuditelji da prije obavljanja uvida na licu mjesta kontaktiraju gradsku upravu na broj telefona: 040/370778 radi prisutnosti gradskog službenika uvidu na terenu zbog eventualnog davanja dodatnih pojašnjenja.

 

(III)

            Kriterijodabiranajpovoljnijegponuditelja: Ponudasnajnižomponuđenomukupnom cijenomkojajeistailimanjaodprocijenjene vrijednosti radova utvrđene u proračunu Grada Mursko Središće.

            U slučaju da ponuda premašuje procijenjenu vrijednost radova utvrđenu proračunom, Grad Mursko Središće zadržava pravo odustanka od sklapanja ugovora o izvođenju radova.

 

 

(IV)

            Adresanakojuse šaljeponudaje: GradMurskoSredišće, TrgbanaJosipaJelačića 10, 40315 MurskoSredišćesnaznakomNEOTVARAJPONUDAZASKLAPANJEUGOVORAOIZVOĐENJURADOVAVAĐENJAPANJEVATEIZRAVNAVANJATERENAGOSPODARSKAZONABREZJE”.

          Rok za dostavu ponuda: 06.12.2013. godine.

          Ponude se otvaraju na stručnom kolegiju gradonačelnika dana 09.12.2013. godine. Svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu javnog poziva.

 

           

UMurskomSredišću, 27. studeni 2013. godine      

 

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

 

                                                                                                          Dražen Srpak