JAVNI POZIV ZA DODJELU 1.200.000,00 KUNA – AKO STE ZAINTERESIRANI JAVITE SE

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta kojim će subvencionirati i dodijeliti pokroviteljstva za 2014. godinu.

 

Na javni poziv mogu se javiti organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi korisnici su:

1. Za znanstveno – stručne skupoveobrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora

2. Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe)općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Turističke zajednice gradova, općina i županija

3. Za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga i dr.

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja, pogledati Posebne uvjete Javnog poziva.

 

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva iznose 1.200.000,00 kuna. Intenzitet potpore je od 25% do 50% ukupnih troškova, a maksimalno do utvrđenog iznosa u Javnom pozivu.

 

Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa sukladno dostavljenom troškovniku.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 31. siječnja 2014. godine.

 

Više informacija možete pronaći na stranicamaMinistarstva poduzetništva i obrta.