JAVNI POZIV – OSPOSOBITE SE ZA VOĆARA, VINOGRADARA, CVJEĆARA, ARANŽERA…

JAVNI POZIV

za osposobljavanje za obavljanje poslova voćar(ka),  proizvođač(ica) i prerađivač(ica) voća, vinogradar(ka), vinar(ka) te cvjećar(ka), aranžer(ka) cvjetnih instalacija i prostora

 

Gospodarska škola u suradnji sa HZZ-om provodi program osposobljavanja za obavljanje poslova:

 

  1. 1. voćar(ka)
  2. 2. proizvođač (ica) i prerađivač(ica) voća
  3. 3. vinogradar(ka)
  4. 4. vinar(ka)
  5. 5. cvjećar(ka)
  6. 6. aranžer(ka) cvjetnih instalacija i prostora

Osposobljavanje se provodi u okviru projekta Agroeduca s ciljem povećanja kompetencije i zapošljivosti polaznika.

Uvjeti za prijavu u program osposobljavanja su:

  • – završena osnovna škola;
  • – navršenih 18 godina života;
  • – uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pojedinih programa koje izdaje osobni liječnik.

Programi osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 75 sati izvodi se u učionici i kabinetima ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 75 sati se izvodi u kabinetima i na terenu ovisno o kojem se programu radi.

Praktična nastava se provodi u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Po završetku polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (tzv. E-radna knjižica).

Rok za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje je do 20. ožujka 2016. godine.

Broj polaznika je 20 po tečaju (ukoliko je veći interes postoji mogućnost povećanja).

U obzir će se uzeti prijave, prema redoslijedu zaprimanja, koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, sve do popunjena određenog broja polaznika po tečaju a prednost će imati nezaposlene osobe.

Program osposobljavanja će se održavati od ožujka do listopada, u poslijepodnevnim satima, u prostoru Gospodarske škole.

Za sve dodatne informacije obratite se Petri Delimar na mail adresu [email protected] ili broj telefona 098/163-1104.

Prijave se podnose na popunjenim obrascima.

Obrazac s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti na web stranici:

http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/skola/agroeduca/poziv_za_osposobljavanje

Obrazac za prijavu i tražena dokumentacija dostavljaju se osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici, na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime te adresu pošiljatelja, na adresu škole s naznakom „Za osposobljavanje“:

Gospodarska škola

  1. Nazora 38

40000 Čakovec

01

Snimka cijelog zaslona 3.3.2016. 160733

02