Javni poziv o zakupu javne površine s izgrađenom sjenicom na šetnici uz rijeku Muru