„INSTAL PROMET KANIŽAJ“ IZRADITI ĆE PLAN REKONSTRUKCIJE CENTRA ZA KULTURU

Nakon što je odbijena žalba firmi HJ PROJEKT iz Murskog Središća koja je vlasnik jednog dijela prostora u zgradi gradske uprave i budućeg Centra za kulturu u Gradu Mursko Središće se obavljaju pripreme za početak rekonstrukcije tog objekta. Treća faza adaptacije obuhvatiti će rekonstrukciju prizemnog dijela zgrade na sjeverozapadnoj strani istočnog kraka, koji će se srušiti, izgraditi će se novi na koji će se nadograditi etaže u kojima će biti prostorije za gradske udruge.

Danas je na sjednici stručnog kolegija gradonačelnika usvojena ponuda tvrtke „Instal promet Kanižaj“ iz Čakovca za vršenje usluge koordinatora 2 za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji u iznosu od 14.220,00 kuna plus PDV. Također je prihvaćena ponuda iste tvrtke za izradu plana izvođenja radova u iznosu od 1.800,00 kuna plus PDV. (rt)