I Općina Goričan ne želi Savjetovalište potrošača

Općina Goričan se pridružila koaliciji koja smatra da je Međimurski info
centar potrošača (savjetovalište za zaštitu potrošača – jedino u
Hrvatskoj) nepotrebno potrošačima, te ne želi sufinancirati projekt.

Općina Goričan nas je obavijestila da naš projekt “Međimurski info
centar potrošača 2020” nije prihvaćen na natječaju zbog premalo broja
bodova pri evaluaciji Projekta od strane Povjerenstva. Smatramo to
nemogućim razlogom za odbijanje JEDINO našeg projekta „Međimurski info
centar potrošač“.

http://www.gorican.hr/novosti/dodijeljena-financijska-sredstva-udrugama-i-organizacijama-civilnog-drustva/

Projekt Međimurski info centar potrošača je projekt koji se u Međimurju
provodi već više godina, tradicionalno i predstavlja JEDINO
savjetovalište potrošača u ne samo u Međimurju nego i u Republici
Hrvatskoj. Projekt od početka sufinancira Međimurska županija i JLS gdje
smo se do sada javljali na natječaje. Stoga nikako ne stoji tvrdnja da
je projekt loš.

Mogu se frizirati bodovi, ali projekt je rađen striktno po zahtjevima
Natječaja Općine Goričan te tvrdnjom da će prilikom razmatranja ocjene
prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za ocjenjivanje
uzima u obzir navedene kriterije. Projekt zadovoljava SVE navedene
kriterije, a izražavamo opravdanu sumnju da su takvi i ostali projekti
pristigli na Natječaj.

Temeljem navedenog smatramo da je prijedlog Povjerenstva, ne samo
paušalna ocjena da je naš projekt bio najlošiji koji je prijavljen na
natječaj, i kao takav JEDINI odbačen zbog malo broja bodova, nego je i
krajnje uvredljiv i omalovažavajući.

Smatrajući da se takav propust Povjerenstva može ispravili uputili smo
prigovor Načelniku Općine u kojem, se nismo željeli žaliti na rezultate
i tražiti poništenje natječaja, jer mi oštetili udruge koje se bave
osjetljivom kategorijama građana, nego smo zamolili Načelnika da u
okviru svojih ovlasti podupre koliko može MICP. Znači i donacija od 1 kn
bi bila donacije.

Zaprimili smo zaprepašćujući odgovor od Načelnika, da Općina Goričan ne
može izdvojiti niti tu 1 kn zbog Korona virusa, te neka se prijavimo na
natječaj iduće godine.

Podvlačimo da je u projektu jasno istaknuta povezanost donacija iz svih
JLS Međimurske županije i kada jedna bojkotira rad MICP zapravo utiče na
smanjenje učinkovitosti cijelog projekta. Projekt je u sebi sadržavao
pored ostalog i zapošljavanje jednog pravnika koji će pomagati
potrošačima u zaštiti njihovih potrošačkih prava. MICP radi i cijelo
vrijeme pandemije, neprekidno od 01.01.2020. godine po navedenom
projektu. No, kako su do sada Grad Prelog, Općina Šenkovec i sada Općina
Goričan, jasno je da od zapošljavanja pravnika neće biti ništa.
Dobro smo odlučili da ne sklapamo Ugovor o radu, dok ne vidimo rezultate
Natječaja, jer bi sada aktivisti Društva potrošača Međimurja iz svojih
tekućih računa izdvajali za plaću pravnika.

Tko je oštećen takvim ponašanjem lokalnih moćnika neka potrošači prosude
sami, Društvo potrošača Međimurja kao udruga, sigurno nije, jer mi imamo
dovoljno članova da se samofinanciramo iz članarine. Ali su zato itekako
oštećeni potrošači, jer i dalje nemaju svog pravnika koji će zaštiti
njihova potrošačka prava.

U MICP mogu dobiti informaciju, gdje i kako se mogu žaliti, ali sama
udruga nema po Zakonu o zaštiti potrošača (to se odnosi na sve udruge
potrošača u Hrvatskoj) ovlast zastupanja potrošača u sporovima.

Imamo pravo smatrati da se ne radi o našem lošem projektu, nego o
netransparentnom trošenju novaca iz Proračuna JLS, jer se očigledno taj
novac troši za političke interese čelnika JLS, a ne za opće javno dobro,
to više što navedene JLS ne provode nijednu obvezu iz čl. 126. Zakona o
zaštiti potrošača. To stoga što u odgovoru Načelnika Općine Goričan
jasno piše da sufinanciraju jednu udrugu, a ne projekt, što je suprotno
Uredbi o financiranju udruga iz javnih izvora.

Potrošači trebaju znati da preko naših kontakata uvijek mogu dobiti
savjetodavnu pomoć i informacije, te mi sigurno nećemo na poziv za pomoć
potrošača preko broja 0800/42-00 reći potrošaču, da zbog toga što
njegova JLS ne sufinancira projekt ne može dobiti savjet i informaciju.

Stoga poručujemo, neka ovakva bahatost pojedinih čelnika JLS služi njima
na čast, uz poruku da smo svi mi potroršači i da su svi birači
potrošači, pa će se glas potrošača sigurno čuti !

Željko Tomašić
Glavni tajnik DPM