Gradonačelnik Srpak potpisao ugovor vrijedan 250 tisuća kuna za obnovu Društvenog doma u Peklenici

Gradu Mursko Središće vrlo je važan ravnomjerni razvoj svih naselja te se tako već godinama ulaže u ista. Stvari koje se započnu treba i dovršiti. Tako su projekti koji su započeti u fazama svake godine nastavljeni i zapravo će se na taj način po svim naseljima sve one potrebe koje mještani imaju zadovoljiti. Sve to ide nekim redom prema spremnosti projektne dokumentacije i potrebama i željama mjesnih odbora. Ove godine je zadnja faza rekonstrukcije Društvenog doma u Peklenici za koji je danas gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak potpisao ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije vrijedan 250.000,00 kuna.

Sama zadnja faza koštati će oko 800.000,00 kuna što će se točno utvrditi kada bude provedena javna nabava. Financijska konstrukcija zatvorena je na način da je već od Ministarstva kulture dobiveno, putem prijavljenog projekta, 200.000,00 kuna, Međimurska županija će osigurati 100.000,00 kuna dok će Grad Mursko Središće iz svog proračuna izdvojiti 250.000,00 kuna. Tako će Peklenica dobiti “mali Centar za kulturu” koji će služiti za održavanje predstava, sastanaka, manifestacija, a udruge će dobiti svoj prostor. Po svim ostalim naseljima, na isti ili sličan način, projekti su već započeti ili će biti započeti ili se polako završavaju.

Tako u naselju Štrukovec ove godine opet ide faza od 100.000,00 kuna gdje će se opremiti interijer društvenog doma, u Križovcu ide sanacija krovišta društvenog doma u iznosu od 150.000,00 kuna, a u Hlapičini se radi kompletna nova projektna dokumentacija sa građevinskom dozvolom i počinje se sa ulaganjem u sam dom nakon što je prošle godine, u vrijednosti od 50.000,00 kuna, zamijenjena stolarija i uređene su prostorije za potrebe Društva žena Hlapičina, nastavlja se sa uređenjem interijera, a kad bude gotova projekta dokumentacija i građevinska dozvola pristupiti će se rekonstrukciji cijelog društvenog doma te će tako i mještani Hlapičine dobiti onakav dom kakav će im biti svrsi shodan za brojne stvari.

(GMS, Marta Tuksar)