GRADI SE OBALOUTVRDA DUŽINE 300 METARA

U tijeku je izgradnja obaloutvrde u dužini od 300 metara od kraja postojeće šetnice uz Muru kroz cijelo područje „Frgov“ te iza nekoliko kuća na kraju „Frgova“. Radove izgradnje financiraju Hrvatske vode kroz program održavanja obala. Vrijednost radova iznosi 1.100.000,00 kuna, dok je trošak Grada Mursko Središće bio minimalan, a iskazuje se u pribavljanju potrebite dokumentacije u vidu idejnog rješenja, te potrebitih elaborata zaštite prirode, što je nažalost potrajalo dugo, ali se upornost isplatila.

Grad Mursko Središće se zahvaljuje vlasnicima privatnih parcela u „Frgovu“, koji su odmah po pozivu, potpisali suglasnost za izvođenje radova, te se ujedno zahvaljuje Hrvatskim vodama na ulaganju u naš grad.

Posredni učinak gradnje obaloutvrde biti će mogućnost nastavka šetnje uz Muru do najsjevernije točke u Žabniku i mlina na rijeci Muri u Svetom Martinu na Muri, a naročito do skele u Murskom Središću i područja „Fusek“.

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

cea67b0f-77f6-46ee-8bc3-d1f82142d64b