GRAD RASPISAO JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KRIŽOVCU

PREDMET: Objava natječaja za zakup poslovnog prostora u Križovcu

           

          Temeljem članka 6.st.6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine„ broj 125/11) i točke (III) Odluke Gradskog vijeća o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Križovcu Klasa: 021-05/13-01/1114, gradonačelnik Grada Mursko Središće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora u Križovcu

 

(I)

          Grad Mursko Središće daje u zakup putem javnog natječaja poslovni prostor u vlasništvu Grada Mursko Središće u Križovcu u sklopu zgrade „Društvenog doma“ na adresi Križovec 17a, ukupne površine 32 m2, a koji se sastoji od glavne prostorije površine 24,5 m2 te susjedne prostorije površine 7,5 m2

 

(II)

          Poslovni prostor u Križovcu iz točke (I) ovog natječaja daje se u zakup uz slijedeće uvjete:

 

-Poslovni prostor iz točke (I) ovog natječaja daje se u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,  

-Ugovor o zakupu sklapa se na vremensko razdoblje od 10 godina,

-Početna cijena zakupa iznosi 5,00 EUR-a / m2 (pet eura po metru kvadratnom) u    protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja zakupnine,

-Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu,

-Rok za podnošenje ponude iznosi 7 dana od dana objave natječaja za zakup poslovnog prostora,

-Ponuda treba sadržavati:

     naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja,

     potvrdu nadležne Porezne uprave nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj,

     ponudu zakupnine ne manju od početne cijene zakupa utvrđene ovom odlukom,

     datum i pravovaljani potpis ponuditelja.

 

-Adresa na koju se šalju ponude: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom «PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KRIŽOVCU – NE OTVARAJ». Otvaranje ponuda je javno uz mogućnost prisustvovanja ponuditelja i ostalih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, a održati će se dana 19.03.2014.g. u 12:00h u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi: Trg bana Josipa Jelačića 10.

 

(III)

          Odluku o najpovoljnijoj ponudi temeljem najviše ponuđene cijene zakupa donosi gradonačelnik Grada Mursko Središće, odnosno od njega ovlašteno tijelo u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

 

          Molim Vas da račun za objavu natječaja ispostavite na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

 

          S poštovanjem

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

 

                                                                                                          Dražen Srpak