GRAD PONOVNO POZIVA UGOSTITELJE I PRIJEVOZNIKE ZA VOŽNJU TURISTA BRODICOM

Ponovljeni neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“   

(I)

         Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“.

         Vremenski period pružanja ugostiteljskih usluga: razdoblje prometovanja skele – od 01. travnja do 31. listopada. 

 

(II)

         Zbog specifičnosti lokacije skele Grad Mursko Središće obavještava potencijalne kandidate da se na navedenoj lokaciji ne nalazi priključak električne energije te priključak vode te bi stoga iste priključke trebalo riješiti na alternativni način.

 

(III)

         Poželjno je da su pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U obzir će se uzeti i ponude-pisma namjere i pravnih ili fizičkih osoba koje na dan podnošenja pisma namjere nisu registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnost pod uvjetom da u pismu namjere navedu da će do eventualnog sklapanja ugovora s Gradom Mursko Središće te početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti na lokaciji skele „Fusek“ obaviti registraciju djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

(IV)

         Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u pismu namjere navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB te sjedište, odnosno prebivalište.

 

(V)

         Adresanakojuse šaljeponudaje: GradMurskoSredišće, TrgbanaJosipaJelačića 10, 40315 MurskoSredišćesnaznakom „INTERES ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA LOKACIJI SKELE „FUSEK.

         

UMurskomSredišću, 01. rujna 2014. godine   

 GRADONAČELNIK:Dražen Srpak

 Ponovljeni neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri

        

 

(I)

         Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje usluge prijevoza putnika na turističkoj brodskoj liniji u dužini od cca 3,0 km

Lučica uz šetnicu na rijeci Muri  –  lokacija „Zev“  –   Lučica uz šetnicu na rijeci Muri

 

Učestalost prijevoza: procjena 4 puta dnevno, odnosno po potrebi, u skladu s potrebama putnika.

Vremenski period pružanja usluge prijevoza putnika turističkom brodicom: od 01. ožujka do 01. prosinca prema mogućnostima u skladu s vremenskim uvjetima.  

 

(II)

         Zbog specifičnosti tražene usluge Grad Mursko Središće obavještava potencijalne kandidate da se plovidba i prijevoz putnika na trasi planirane rute može obavljati isključivo čamcima za prijevoz putnika do 12 putnika u postojećem stanju vodotoka uz odobrenje lučke kapetanije o posebnim uvjetima plovidbe, prihvata putnika, mjesta za vez te odobrenja Hrvatskih voda i Grada Mursko Središće.

 

(III)

         Poželjno je da su pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv registrirane za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u vodnom prometu. U obzir će se uzeti i ponude-pisma namjere i pravnih ili fizičkih osoba koje na dan podnošenja pisma namjere nisu registrirane za prijevoz putnika u vodnom prometu pod uvjetom da u pismu namjere navedu da će do početka obavljanja usluge prijevoza obaviti registraciju djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

         Grad Mursko Središće se za potrebe turističke brodske linije obvezuje osigurati adekvatna pristaništa za putnike. 

 

(IV)

          Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u pismu namjere navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB te sjedište, odnosno prebivalište.

 

(V)

         Adresanakojuse šaljeponudaje: GradMurskoSredišće, TrgbanaJosipaJelačića 10, 40315 MurskoSredišćesnaznakom „INTERES ZA ORGANIZACIJU VOŽNJE TURISTIČKOM BRODICOM NA RIJECI MURI“.

         

 

UMurskomSredišću, 01. rujna 2014. godine       

 GRADONAČELNIK:Dražen Srpak