Grad Mursko Središće traži od izvođača radova da se prometnice na kojima su radovi, konstantno održavaju u normalnom stanju

Poštovani,

kao što znate već mjesecima se izvode radovi na aglomeraciji Mursko Središće na županijskoj prometnici koja povezuje Gornje i Donje Međimurje na području Grada Mursko Središće. Konkretno riječ je o Frankopanskoj i Martinskoj ulici. Trenutačno se izvode radovi u Frankopanskoj ulici na tlačnom vodu, a u Martinskoj ulici su radovi na aglomeraciji i kućnim priključcima završeni prije 2 mjeseca i trenutno se izvode radovi na zamijeni plinske mreže te novim kućnim priključcima. Po Martinskoj ulici je trenutačno prema važećem elaboratu zabranjen promet za teretna vozila, dok sva osobna vozila mogu slobodno prometovati.

Plinska mreža se najvećim dijelom postavlja u već prekopani rov aglomeracije, a po cesti je bezbroj prekopa zbog kućnih priključaka. Stalno prometovanje teretnih vozila koja tu prometuju zbog gradilišta ili pak jer im je tu sjedište te veliki broj osobnih vozila konstantno oštećuju gotovo u potpunosti uništenu prometnicu na kojoj je jedna traka bez asfaltnog zastora, a druga kod svake kuće prekopana zbog kućnih priključaka. Uz to velike kiše kojima svjedočimo ovih dana uzrokuju dodatne probleme te u prekopima i na dijelu kolničkog zastora bez asfalta uzrokuju velike udarne rupe što pak posljedično izaziva veliku buku, vibracije, prašinu, štete na vozilima i imovini te apsolutno nije u skladu s propisima prometovanja.

Grad Mursko Središće već prije je tražio da se na tjednoj bazi od strane izvođača radova saniraju udarne rupe što je uz dodatne napore Grada Mursko Središće donekle zadovoljavajuće i odrađivano. S obzirom na to da je aglomeracija zapravo završena u Martinskoj ulici, a u tijeku je druga vrsta radova tj. izmjena plinskih instalacija sada dolazi do problema, jer izvođač aglomeracije smatra da u najmanju ruku nije sanacija rova njihova obveza, jer je došlo do prekapanja od strane izvođača na zamijeni plinskih instalacija dok se za prekope tvrdi da je tu adekvatna zbijenost te da rupa ne bi smjelo biti. Drugi pak izvođač koji radi na zamijeni plinskih instalacija tvrdi da bi sanacija ceste trebala biti obveza izvođača radova na aglomeraciji.

Gradonačelnik je osobno razgovarao s predstavnicima izvođača na terenu više puta, međutim pomaci u rješavanju problema nisu zadovoljavajući. Stoga tražimo od upravitelja ceste – Županijske uprave za ceste Međimurske županije i Nadzora da u okviru svojih nadležnosti nalože izvođačima žurno i konstantnu sanaciju cesta do okončanja radova u skladu s propisima struke i sigurnosti prometa te da se time osigura sigurnost prometovanja, imovine, a ljudima koji tu žive osiguraju koliko je to moguće normalni uvjeti u takvom obuhvatu radova.

Uz to molim da Policija kontrolira brzinu što je već zapravo i više puta činila, jer ima vrlo nesavjesnih vozača osobnih ali i teretnih vozila koji propisanu brzinu na gradilištu od  30 km/h višekratno premašuju.

Još jedanput molimo sve da poštuju propisanu brzinu, jer se stvaraju velike vibracije, prašina, buka, ne sigurnost prometovanja, a ako im nije već stalo do ljudi koji tu žive trebalo bi im biti stalo barem do svojih vozila.

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

Na znanje:

  1. Međimurske vode d.o.o. Čakovec, n/p direktora
  2. Međimurje plin d.o.o., n/p direktora
  3. Tegra d.o.o., n/p direktora
  4. Đurkin d.o.o., n/p direktora