GRAD MURSKO SREDIŠĆE Radni sastanak s Hrvatskim vodama

Direktor Hrvatskih voda za Muru i gornju Dravu Milan Rezo danas je bio na radnom sastanku u Gradu Mursko Središće gdje ga je gradonačelnik Dražen Srpak sa suradnicima upoznao s potrebitim radnjama za poboljšanje stanja u sustavu obrane od poplava. Obiđene su sve lokacije koje su ugrožene, a u nastavku donosimo što će se poduzeti.

Na početku sastanka gradonačelnik Dražen Srpak je prvo zahvalio Hrvatskim vodama na pomoći od zadnje poplave. Ono što nam svakako treba u budućnosti ili već kod neke sljedeće poplave su crpke velikog kapaciteta s kojima se prepumpava zacijevljeni potok koji prolazi Selskom ulicom ispod tržnice te parkiralištem uz rijeku Muru do svog ušća u rijeku Muru. Direktor Milan Rezo izvijestio je gradonačelnika da su Hrvatske vode u svoj plan već stavile nabavku takvih crpki, a uz to će gradonačelnik s resornim ministarstvima također na tu temu obaviti razgovor.

Na spoju Matije Gupca i Murske ulice plan je da se izgradi nasip uz desnu stranu ceste te da se na sam potok ugrade zapornice te se tako rijeka Mura uopće ne bi mogla vraćati po Gornjem potoku to jest kanalu uzvodno po potoku te time poplavljivati Mursku ulicu i odvojak Martinske ulice lijevo od mosta. Isto tako bi se na toj poziciji trebao sagraditi protupoplavni zidić. Hrvatske vode već su pomogle oko sanacije same šetnice, a daljnje potrebite radnje također će biti sufinancirane iz proračuna Hrvatskih voda. U naselju Križovec postoji potreba za ugradnjom novih zapornica na rijeci Muri te će to Hrvatske vode također staviti u svoj plan, a potom i realizirati.

Prije nekog vremena u naselju Peklenica krenuo je projekt izgradnje servisnog puta uz potok Brodec koji će ujedno služiti kao šetnica, a radovi su djelomično odrađeni, a za sam nastavak do rijeke Mure bilo je potrebno ishoditi okolišne dozvole što je Grad Mursko Središće i učinio te će se u dogledno vrijeme centar Peklenice preko tog novog servisnog puta/šetnice spojiti s Pekleničkim grabama. Za projekt nastavka šetnice sv. Barbare do Podturna također je ishođena okolišna dozvola te će se i u taj projekt Hrvatske vode uključiti u djelu tog novog servisnog puta/šetnice koji prolazi uz rijeku Muru. U idućim tjednima stručne službe Grada i Hrvatskih voda ponovo će obići teren kako bi se napravio plan realizacije svega dogovorenog.

(tekst: GMS)