Grad Mursko Središće dobio sedam i pol milijuna kuna za građenje i opremanje novog dječjeg vrtića

Napomena: Grad Mursko Središće ostvario je 55 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos javne potpore koji iznosi 7.428.000,00 kuna + PDV.