Grad će financirati sanaciju krovišta, fasade i namještaj zgrade bivše ljekarne i pošte

Na  22. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana 23. siječnja naloženo je Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da zbog nemogućnosti prijave na natječaj “Energetska obnova javnih zgrada” zbog neriješenih vlasničkih odnosa kompleksa zgrade Porezne uprave, bivše ljekarne i pošte, da putem jednostavne bagatelne nabave pribavi 3 (tri) ponude za sanaciju krovišta, fasade i namještaja.

(R. Tomanić, foto rt)