Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije obilježava Dan socijalnog partnerstva

Od samog osnivanja Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji 2002. godine,  predstavnici sva tri socijalna partnera – Međimurske županije, poslodavaca i sindikata nastoje socijalnim dijalogom sudjelovati u rješavanju kompleksnih gospodarskih i socijalnih pitanja.  Socijalni dijalog je pravna stečevina Europske unije i kao takav prenosi se na sve članice i zemlje kandidate. Dan socijalnog partnerstva obilježava se od 2008. godine, a proglasio ga je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine.

Međimurska županija, kao jedan od socijalnih partnera, podržala je niz inicijativa poslodavaca i sindikata kako bi zajedničkim naporima pridonijeli unapređenju svih bitnih strategijskih planova i  razvoju kako Međimurske županije, tako i cijele Hrvatske.

U interesu je lokalne zajednice da se uspostavi pravi i funkcionalni socijalni dijalog,  dijalog koji će imati određene rezultate u provođenju gospodarske i socijalne politike. Vrlo je teško postaviti ravnotežu između sva tri socijalna partnera,  ali treba težiti tome da na kraju svi budu zadovoljni.  Županija  ima dvojaku ulogu: s jedne strane ona je posrednik, a s druge strane u okvirima svojih mogućnosti mora pokušati olakšati poslovanje poslodavcima i zaposlenicima. Socijalni partneri imaju različite interese, ali društvenog i socijalnog razvoja nema ako se ne prihvate različitosti i potreba zajedničkog rada na izgradnji društva po mjeri svakog člana.

Temelji učinkovitog socijalnog dijaloga i partnerstva nalaze se u toleranciji i uvažavanju svih aktera i opredjeljenju za usklađivanje općih i posebnih interesa te spremnosti na preuzimanje, ne samo većih prava, već i odgovornosti za uspostavu uvjeta za gospodarski rast i razvoj.

Cilj socijalnog dijaloga mora biti konsenzus sudionika u pregovaranju rješavanja svih važnih gospodarskih i socijalnih pitanja. Socijalni partneri moraju biti svjesni  da ne mogu  nametati svoje mišljenje drugima, ali isto tako moraju pristati na ustupke kako bi socijalni dijalog mogao uspješno funkcionirati.

Međimurska županija i dalje će pružati podršku  radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji, aktivno se uključivati u rješavanje gospodarskih i socijalnih problema. Nastojat će razvojem i unapređenjem socijalnog dijaloga i partnerstva doprinijeti općem društvenom rastu i razvoju.  Socijalno partnerstvo u  europskim zemljama, koje imaju tradiciju i  dugotrajno iskustvo, najbolji su pokazatelj kako se socijalnim dijalogom dolazi do napretka. Taj put nije lagan i brz, ali boljeg nema.  Socijalni mir ne može se nametnuti, ali se strpljivim i odgovornim radom može ostvariti  dijalog među socijalnim partnerima.

Suradnja sva tri socijalna partnera u Međimurskoj županiji vrlo je dobra, a Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji i dalje će ukazivati na sve probleme koji se u našem društvu javljaju, raspravljati o svim  prijedlozima, sugestijama i kritikama jer samo zajedničkim radom može se pridonijeti   gospodarskom razvoju što je  preduvjet  boljeg života svih građana.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji