Društvo potrošača Međimurja: Aktivni i informirani potrošači mogu zaustaviti prijevare

Iako je pojedinačnih slučajeva bilo i prije u drugoj polovici ove godine sve više potrošača ukazuje na nepoštenu poslovnu praksu koja zapravo predstavlja prijevaru, koju potrošači jednostavno moraju kazniti.

Najviše slučajeva u pojedinim trgovačkim lancima javlja se u težini unaprijed zapakiranih proizvoda, posebno povrća i voća, ali ima i slučajeva kada u trgovini unaprijed zapakiranog „grincega“ , sir, salame i sl.  iskazana težina ne odgovara stvarnoj težini.  Ima slučajeva da je na pakiranoj vreći krumpira istaknuta težina, a time i cijena  od 2,5 kg ili 5 kg , ali kada se vreća stavi na vagu težina je u pravilu manja i to često osjetno i do 500 gr.  Zapakirani „grinceg“, kojeg pripremaju u nekim trgovinama u pravilu nema težinu koja je deklarirana, a na prigovor potrošača, trgovci odgovaraju da je povrće kaliralo.  Znači li to da bi potrošač morao plaćati i kalo na koje trgovci ostvaruju ekstraprofit.

Naravno da ne, potrošač je dužan platiti ono što kupuje po cijeni i težini koja je istaknuta, stoga pozivamo potrošače da prilikom kupnje izvažu takve zapakirane proizvode i da traže od trgovca da im obračuna cijenu za stvarnu težinu, a ne da plaćaju težinu koju je trgovac navodno izvagao prije nekoliko dana, pa je proizvod „kalirao“.

Ujedno pozivamo potrošače da nam jave, naravno s dokazom, sve slučajeve takve nepoštene prakse, jer mi kao udruga potrošača možemo pokrenuti instrumente zaštite potrošača.

Nedavno je jedan trgovački lanac prodavao zapakirani krumpir na kojem je bila istaknuta težina od 2,5 kg, a prilikom vaganja na vagi u trgovini je utvrđeno da je težina 2,2 – 2,3 kg. Trgovac nije želio smanjiti cijenu prema stvarnoj težini te smo slučaj prijavili nadležnom tijelu. Već drugi dan sporni proizvod je povučen s polica dotičnog trgovačkog lanca.

Jasno da naši aktivisti ne mogu obilaziti sve trgovine, ali „svi smo mi potrošači“, djelujmo zajedno i nedajmo da nas varaju !

DPM (Željko Tomašić)