DPM ovlašteno za kolektivnu zaštitu potrošača

Društvo potrošača Međimurja je jedna od tri udruge u Republici Hrvatskoj
koja je ovlaštena za podnošenje predstavničke tužbe za zaštitu
kolektivnih interesa i prava potrošača. Time DPM preuzima odgovornost za
zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj, kako potrošače – građane
RH, tako i za turiste – potrošače, kao i za sve ostale kategorije
potrošača. Odluka je sukladno Zakonu notificirana Europskoj komisiji.

Ovo još jedno priznanje DPM za vrlo učinkovit svekoliki višegodišnji rad
u implementaciji politike zaštite potrošača i angažiranju na zaštiti
potrošačkih prava zasnovano pravnim stečevinama Europske unije uz
potpunu primjene hrvatske potrošačke legislative.

DPM će znati i moći i na ovaj način dati najviši mogući obol zaštiti
prava potrošača, posebno na implementaciji politike zaštite potrošača
Republike Hrvatske, kako bi hrvatski potrošači povratili poljuljano
povjerenje u institucije sustava.

Ova Odluka nije samo priznanje DPM, nego je posebno priznanje
Međimurskoj županiji i svim jedinicama lokalne samouprave koje su svih
prošlih godina nesebično podupirali rad DPM, omogućivši time da
Međimurska županija, kao jedina u Republici Hrvatskoj ima aktivno
Savjetovalište za zaštitu prava potrošača. Posebno su rad DPM prepoznali
Međimurska županija kako najizdašniji donator, te Općina Selnica koja
daje prostor za rad udruge bez naknade sa svom logističkom potporom.

Ovo je i priznaje svim potrošačima koji su se učlanili u DPM, te na taj
način doprinijeli kvalitetnom djelovanju udruge na korist svih
potrošača.

Javnopravna tijela ovlaštena za pokretanje postupka pred trgovačkim
sudom za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i prava potrošača
sukladno članku 8. stavku 4. Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu
interesa i prava potrošača jesu:
– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
– Ministarstvo poljoprivrede
– Ministarstvo turizma i sporta
– Ministarstvo financija
– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
– Agencija za obalni linijski pomorski promet
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
– Društva potrošača Međimurja
– Udruga Franak
– Društvo Potrošačica.

Željko Tomašić
predsjednik DPM