DONOSIMO DOKUMENTE IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSKE ZONE BREZJE I PRIVREDNE ZONE MURSKO SREDIŠĆE

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja – II izmjene i dopune DPU privredne zone Mursko Središće

zona 1

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja – I. izmjene i dopune DPU gospodarske zone Brezje