DOGRADNJA CENTRA ZA KULTURU U ZAVRŠNOJ FAZI

Radovi na dogradnji Centra za kulturu u Murskom Središću počeli su u studenome 2015. godine i zahvaljujući blagoj zimi nisu se prekidali pa se sada nalaze u završnoj fazi. Prema riječima gradonačelnika Dražena Srpaka uskoro bi izgradnjom fasade trebali biti gotovi, a sa njima i treća faza obnove zgrade bivšeg kina Rudar.

Radove izvodi firma Team d.o.o. i oni su vrijedni 1.062.090, 00 kuna. Od toga Ministarstvo kulture učestvovalo je s 400.000,00 kuna, Međimurska županija s 100.000,00 kuna koje još mora uplatiti, a ostalo je osigurao Grad Mursko Središće.

U 4. fazi obnove trebala bi se proširiti Gradska knjižnica koja bi se spojila na bivši ulaz s glavne ceste, dok bi ulaz u Centar bio sa stražnje strane kod šetnice. Planirano je da se u dvorani ispod balkona uredi multi medijska sala, postave nove stolice te urede sanitarije i postave dva nova prozora. Vrijednost ovih radova iznosila bi oko 850.000,00 kuna.

U posljednjoj 5. fazi završilo bi se kompletno uređenje postavljanjem klime, akustike, grijanja i spuštanjem stropa što se procjenjuje na iznos od 1.500.000,00 kuna. Na samom kraju prišlo bi se uređenju okoliša za što već postoji idejno rješenje, a kompletni radovi vrijedili bi 150.000,00 kuna.

(rt, foto Anđelko Jurak)

01

02

03

04

05

06

07

08

09