DA LI SU MALI PODUZETNICI ZAKINUTI U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE ?

Grad će uskoro staviti na prodaju nekretnine unutar obuhvata detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Brezje“. Na javnom nadmetanju biti će sedam parcela sa površinom od 5.333m2 do 8.117m2 s početnom cijenom od 5 eura po kvadratu. Tako će najjeftinija, ako se kupi po toj cijeni, koštati 26.665 eura, a najskuplja 40.585 eura. Naravno, sve će to biti plativo u kunama prema postignutoj cijeni na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prije početka nadmetanja svaki sudionik dužan je na žiro račun Grada Mursko Središće uplatiti 25% utvrđene cijene za svaku pojedinačnu parcelu za koju se natječe. S ponuditeljem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu Grad će u roku od 3 dana od završetka nadmetanja sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s obavezom kupca da isplati kupoprodajnu cijenu najduže u 12 jednakih rata.

Najbolja solucija za Grad bila bi da se prodaju sve ponuđene parcele i to po višoj cijeni od početne, no to se sigurno neće dogoditi. Kakav će biti interes vidjeti ćemo na dan javnog nadmetanja, ali izvjesno je da će neke parcele ostati neprodane.

U razgovoru s nekoliko malih poduzetnika s područja grada doznali smo da bi i oni bili zainteresirani za kupnju kada bi parcele bile manje i to u opsegu od 500 m2 do 1000 m2, što bi si mogli priuštiti i pokrenuti neki biznis. Ovako su im parcele prevelike i preskupe pa o nadmetanju ni ne razmišljaju.

 

U svakom slučaju gradskim vlastima takvo je saznanje dobro došlo, pa bi mogli u slučaju da neke parcele ne prodaju, razmisliti o ovom prijedlogu malih poduzetnika.

                                                                                              (R. Tomanić)