Budućnost pruga u Međimurju – komentar Željka Pavlica na odgovor HŽ infrastruktura

Željko Pavlic – MDS,  komentira  dobiveni odgovor od HŽ Infrastruktura na pitanje o budućnosti pruga u Međimurju koje je postavio na aktualnom satu 18. sjednice Skupštine Međimurske županije, održanoj 15. srpnja 2020. godine.

U pitanju su zapravo mala ulaganja, radi se samo o obnovi dionice pruge od Čakovca do Male Subotice, a sredstva su osigurana preraspodjelom unutar HŽ Infrastrukture, znači da nisu bila predviđena izvornim planom i pitanje je hoće li biti u planovima narednih godina, no ipak se nadam  da je ovo  početak ulaganja u zapuštene i neodržavane međimurske pruge, jer je potrebno  uložiti velika sredstva kako bi u Međimurju dobili modernu željezničku infrastrukturu, primjerenu 21.a ne 19. stoljeću,  čime bi privukli i veći broj putnika. Za sredstva ne bi trebao biti problem, HŽ Infrastruktura je iz općeg proračuna 2020. godine, najviše na ime trošarina na benzin, dobila preko 700 milijuna kuna. To su  novci i stanovnika Međimurja koji uplaćuju proračun, pa je red da im se taj novac, preko ulaganja i vrati.  Prema broju stanovnika, 2.4% RH, to bi bilo oko 17 milijuna kuna godišnje. I to je skromna cifra ako je usporedimo sa ulaganjima od oko 700 milijuna kuna (!) u rekonstrukciju pruge Vukovar – Vinkovci, koja u dužini od 18.5 kilometara prolazi slavonskom ravnicom, gdje nema vijadukata ili tunela, već samo nekoliko mostića.

Željko Pavlic