ANDRIJA TEKELI O SANIRANJU ULICE MARKA KOVAČA I RUPAMA NA CESTI

Dva kratka pitanja postavio je na aktualnom satu zadnje sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće vijećnik Andrija Tekeli (HSLS). Prvo se odnosilo na zamjenu plinovoda u ulici Marka Kovača uz desni nogostup. Zanimalo ga je da li su ti radovi završeni i preuzeti i kada će se popraviti oštećenja koja su zbog tih radova nastala na rubnicima. U ime stanovnika te ulice zatražio je da se to čim prije dovede u red.

Drugo pitanje bilo je o saniranju rupa na cestama. Naveo je da su se te rupe asfaltirale svugdje u gradu osim na raskrižju Kolodvorske i Frankopanske gdje već deset godina postoji udarna rupa kroz koju se ljudi svakodnevno voze pa pri tom oštećuju gume na svojim automobilima. Također je zatražio da se to popravi u najkraćem mogućem vremenu.

U svom odgovoru gradonačelnik Dražen Srpak rekao je da u ulici Marka Kovača Grad nije investitor neko je to Županijska uprava za ceste (ŽUC), ali je ipak zadužio komunalni odjel da sa Međimurje-plinom pokuša dogovoriti čim bržu sanaciju. Na drugo pitanje uputio je Tekelija da ga riješi sa Komunalnim odjelom, a nakon toga riječ je uzeo Antun Šimunić te pojasnio da je istina da su se one najopasnije rupe asfaltirale no ova na raskrižju Kolodvorske i Frankopanske nije zbog aglomeracije. Rekao je da znaju za nju i da će je pokušati na neki način ublažiti.

(rt, foto Tin Tomanić)