Aglomeracija u Murskom Središću – rješavanje poteškoća u hodu

 

U Gradu Mursko Središće u tijeku je projekt aglomeracije, što znači postavljanje novih fekalnih cijevi i plinskih i vodovodnih instalacija. To neizbježno nosi tešku mehanizaciju na ulicama, raskopane ulice i traži prilagodbu svih građana, a posebno stanara ulica u kojima je aglomeracija u tijeku.

Obavještavaju se građani da bi prema dogovoru s Međimurje plinom do 15. lipnja u Martinskoj ulici trebale biti postavljene nove cijevi s priključcima, a nakon toga postavljanje bi se izvršilo u Frankopanskoj ulici. Kako bi se moglo početi sa završnom sanacijom tih dviju ulica na način da se preasfaltira kompletni kolnički zastor, a prije asfaltiranja izvođač radova dužan je ukloniti i sanirati štete na pješačkim stazama. Također, Grad Mursko Središće traži od izvođača radova na aglomeraciji uredno održavanje ulica do završne sanacije i svakodnevno saniranje rupa nastalih prometovanjem vozila. Kako bi se izbjeglo stvaranje prekomjerne prašine, traži se i zalijevanje ulica. Iako će sve do potpune sanacije kretanje tim ulicama biti otežano, apelira se da izvođač ipak olakša prohodnost u mjeri u kojoj je to moguće.

 (Grad Mursko Središće)