Aglomeracija u Križovcu – počinje obilazak predmetnog područja radi utvrđivanja stanja na terenu

Grad Mursko Središće obavještava građane naselja Križovec da će se tokom narednih dana izvršiti obilazak predmetnog područja Križovec radi utvrđivanja stanja terena i definiranja koncepcije rješenja, geodetskih izmjera te geomehaničkih istražnih radova u svrhu izgradnje sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Podturen.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec sklopile su ugovor 21. ožujka 2018. godine s tvrtkom PRONING DHI d.o.o. Zagreb za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Podturen teritorijalno zauzima više naselja i općina Belica, Mala Subotica, Domašinec, Dekanovec, Podturen, Vratišinec i grada Mursko Središće – Križovec.

Usvojena je nova koncepcija odvodnje kojom se navedene aglomeracije spajaju u jedinstvenu aglomeraciju Podturen. U aglomeraciju Podturen planira se izgradnja centralnog sustava odvodnje koji će obuhvaćati ukupno oko 121 kilometar sanitarne kanalizacijske mreže sa 41 crpnom stanicom. Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom – centralnom UPOV-u Podturen s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Muru.

Aglomeracija na području grada Mursko Središće i okolnih naselja ide svojim tokom te se početak izgradnje planira krajem ove godine.

(GMS, foto: ilustracija)