4. Javna tribina o sakupljanju i obradi biootpada: Zašto kompostirati? Kako kompostirati?

JAVNI POZIV

(Murs-ekom, Mursko Središće)