Značaj vatrogasnih društava s područja grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće već godinama intenzivno ulaže u sva tri gradska DVD-a te su tako svi dobili vatrogasna navalna vozila, nove kombije te drugu potrebnu opremu nužnu za kvalitetno i profesionalno obavljanje opasnih zadaća s kojima se susreću. Unazad nekoliko godina grad je za DVD-e izdvojio oko 2 milijuna kuna. Na današnjem sastanku predsjednici sva tri vatrogasna društva iznijeli su gradonačelniku aktivnosti i planove za sljedeću godine. Dogovoreno je da će se u 2022. godini DVD-u Mursko Središće dodijeliti sredstva za obnovu dijela fasade (bočni dio kod Policijske postaje), nabavu vatrogasne opreme i radnih vatrogasnih uniforma. DVD Mursko Središće sljedeće će godine uz dan Grada obilježiti 140. godina postojanja što će grada sufinancirati s 50 tisuća kuna.

DVD Peklenica će ove godine nabaviti visokotlačnu pumpu, radna vatrogasna oprema i odjela, a za sljedeću godinu će nabaviti dodatnu vatrogasnu opremu i spremnik. DVD Križovec u planu za 2022. godinu ima završetak garaže, nabavu šumskih odjela, rukavica i pumpe. Također dogovorena je raspodjela sredstva DVD-ima u iznosu od 350 tisuća kuna za ovu godinu.

DVD-i su od iznimnog značaja i važnosti za grad Mursko Središće. Uvijek spremni uskočiti kada je u pitanju sigurnost naših građana, bilo u slučaju požara, poplava ili bilo koje druge opasne situacije.

(Grad Mursko Središće)