ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA U SITNICAMA

Područje Međimurske županije najgušće je naseljeni dio Republike Hrvatske. Na površini od 729,5 km2  u 126 naselja  živi oko 127 000 stanovnika, odnosno 164 stanovnika na kvadratni kilometar. U nekim manjim naseljima dominira stanovništvo visoke životne dobi, koje je slabo prometno povezano s okolicom, a ujedno na našem području  u zasebnim naseljima  živi veliki broj pripadnika romske nacionalnosti. Međimurska policija je prepoznala potrebu da spram svih njih ima blizak odnos i laku dostupnost, a što omogućuje Mobilni preventivni centar policije.

U sklopu aktivnosti Mobilnog preventivnog centra za 2016. godinu policijski djelatnici posjetili su u ponedjeljak 18. siječnja Romsko naselje Sitnice. Tamo su održali jedan od informativnih punktova čije su teme „Živim život bez nasilja“, „Manje oružja, manje tragedija“, „Zajedno do veće sigurnosti“ i „Zaštitimo svoj bicikl“. Aktivnosti centra nastavljaju se u Hlapičini 20. siječnja . Između ostaloga građani će se moći upoznati i s besplatnom mobilnom aplikacijom „Sigurnost i povjerenje na dlanu“, putem koje mogu policiji anonimno dojaviti počinitelje prekršaja ili kaznenog djela.

(rt, foto Anđelko Jurak)

12545731_879532052144627_805071071_o

12544128_879532018811297_1510135754_o

12557145_879532588811240_1014006759_o

12557890_879532692144563_1035806815_o

12562803_879531988811300_483519694_o

12591879_879532615477904_827314223_o

12591924_879532082144624_141113119_o

12562408_879532778811221_1366379563_o

12562939_879532735477892_38261923_o

12545920_879531908811308_1419424200_o