ZBOR GRAĐANA U SITNICAMA

Vijeće mjesnog odbora Sitnice pokrenulo je inicijativu za sazivanje Zbora građana koji će se održati dana 03.07.2015. godine (petak) s početkom u 10,00 sati.

Teme zbora građana su:

  1. a) rješavanje problematike puštanja u pogon javne rasvjete i priključenja na komunalnu infrastrukturu,
  1. b) rješavanje problematike dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa i dugovanja za građevinsko zemljište.

Na zbor građana biti  će predstavnici medija te institucija i javnih poduzeća nadležnih za rješavanje navedene problematike. (rt)

DSCN1953