Zaštita potrošača u Međimurskoj županiji – primjer u državi

Međimurska županija je postala predvodnica razvoja i implementacije politike zaštite potrošača, kao jedne od prioritetnih politika EU.  Ne čudi stoga što pokret za zaštitu potrošača postaje prepoznatljiv upravo u toj Županiji, te se stvara sinergija JL(R)S, trgovačkih društava i udruga za zaštitu potrošača, jer se prepoznalo da je svima isti cilj, a to je „zadovoljan potrošač“.

Jasno da je nemoguće postići apsolutno zadovoljstvo, ali u Međimurju se svi subjekti trude što više približiti tom cilju. Međimurska županija u odnosu na druge županije ima najveći broj udruga za zaštitu potrošača po stanovniku. U Registar udruga RH upisano je 6 udruga koje imaju u Statutu djelatnost 7.7.  zaštita potrošača, po klasifikaciji djelatnosti udruga.

Međimurska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja objavljuje posebne javne natječaje za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača. Jedina je Županija u Hrvatskoj koja ima savjetovalište za zaštitu potrošača, sufinanciranjem projekta Međimurski info centar potrošača u čije se sufinanciranje uključio Grad Čakovec i 14 Općina s područja Međimurske županije.

Zanimljivo je da je u Međimurju probijen i led u sufinanciranju projekata udruga za zaštitu potrošača od strane trgovaca. Naime Zakon o zaštiti potrošača određuje da udruge za zaštitu potrošača moraju u svojem djelovanju biti neovisne o trgovcima, što resorno ministarstvo tumači da udruge ne smiju primati donacije od trgovaca, no u konzultaciji s EU institucijama, te tumačenju pravnih stručnjaka u Hrvatskoj Društvu potrošača Međimurja je pojašnjeno da udrugu za zaštitu potrošača mogu, pače i poželjno je da surađuju s trgovcima, jedino se pri tome ne smije pogodovati trgovcima, tj. ne smiju se provoditi radnje koje bi predstavljale sukob interesa.

Sukladno tome Međimurje plin d.o.o. iz Čakovca je prvo trgovačko društvo koje sufinancira projekt „TROŠILCA INFO“ koji provodi Društvo potrošača Međimurja. A s obzirom da je najizdašniji donator Skupština DPM je Međimurje plin d.o.o. proglasila Generalnim pokroviteljem Prvog hrvatskog potrošačkog portala www.trosilica.info (projekt: TROŠILICA INFO 2020).

Glavni tajnik

Željko Tomašić, mag.ing.aedif.