ZAPOČEO PROJEKT “UČIM VOLONTIRATI” ZA DJECU IZ ROMSKOG NASELJA KURŠANEC

ACT Grupa u partnerstvu s Udrugom Sfera i Osnovnom školom Kuršanec započela je provedbu projekta “Učim volontirati” koji financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U projekt će biti uključena djeca iz romskog naselja Kuršanec koja će kroz niz edukativnih i volonterskih aktivnosti učiti o volonterstvu, ekologiji i aktivnom uključivanju u zajednicu.

Uključivanjem romske djece i mladih u odgoj za volontiranje i organizacijom edukativnih tematskih volonterskih aktivnosti za 20-ak osnovnoškolaca romske nacionalne manjine iz naselja Kuršanec, želi se unaprijediti njihova životna znanja i vještine radi što bolje integracije u društvo te utjecati na razvoj romske lokalne zajednice. Korisnici projekta bit će djeca romske nacionalne manjine i mladi s područja Međimurske županije za koje će biti kreirani volonterski programi prema njihovim interesima i mogućnostima. Osim uključivanja u volontiranje, odnosno odgoj za volontiranje, iskustva romske djece bit će pretočena u dvojezičnu slikovnicu koja će služiti za daljnje promicanje volonterstva među djecom i mladima.

U projektu će aktivno sudjelovati i Volonterski ured Međimurja, kao i učenici nekoliko srednjih škola iz Čakovcu te studenti Učiteljskog fakulteta.

Projekt će trajati od prosinca 2016. do kolovoza 2017. godine.

Margareta Mihalic

ACT Grupa