„Žalost“ u centru grada. Kad će Mursko Središće dobiti novu policijsku postaju?

Grad Mursko Središće razvija se užurbanim koracima što je vidljivo u njegovom svekolikom segmentu. U zadnjih par godina toliko je toga novog izgrađeno tako da je on poprimio gotovo drugačiji izgled. Stari centar grada polako se seli u Frankopansu ulicu koja obiluje mnoštvom sadržaja potrebnih za svakodnevni život građana te su tu izgrađeni prelijepi poslovni i stambeni objekti, a svoje mjesto imaju i određene državne službe.

Nedavno je obnovljena zgrada bivše Mjesne zajednice u kojoj se sada nalazi nekoliko državnih ureda, a samo je ista ostala zgrada u kojoj obitava policijska postaja. Nećemo ulaziti u to odgovara li ona zahtjevnim policijskim aktivnostima te je li odgovarajuća svojoj namjeni. To zna PU međimurska.

Također nismo upućeni u to hoće li grad dobiti novu postaju i gdje, no o tome se uopće ne govori tako da mislimo kako od toga neće u skoro vrijeme biti ništa.

Kao usporedbu pogledajte kako izgleda policijska postaja u Prelogu.

(R. Tomanić, foto: rt, PUM)