Zahvala za donaciju računala Udruge slijepih Međimurske županije

Udruga slijepih Međimurske županije zahvaljuje Centru za skrb Čakovec na donaciji pet računala članovima Udruge.

Računala će koristiti članovi koji su na proteklim projektima Udruge završili informatičku edukaciju te će sad adekvatno moći primjenjivati stečena znanja. Računala su im jedan od osnovnih preduvjeta za traženje posla, pisanje prijava i slanje molba za posao. Tako će povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Slijepim osobama, jednako kao i osobama bez invaliditeta,  posao je nužan. Zaposlenje im omogućuje veće uključivanje u društvo, financijsku neovisnost i osjećaj postignuća, a što u konačnici doprinosi boljoj kvaliteti njihova života. Zbog toga je ova donacija posebno važna jer će pomoći kod radne aktivacije slijepih osoba.

Centar za socijalnu skrb Udruzi pruža podršku i kroz svoje dugogodišnje partnerstvo na brojnim projektima.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar